Hvor skal ditt neste lokale være?

NE nyheter blir Estate Nyheter

NE ny­he­ter blir Es­ta­te Ny­he­ter

NE ny­he­ter blir til Es­ta­te Ny­he­ter, og fra og med nå vil al­le nye ar­tik­ler kun leg­ges ut på Es­ta­te Ny­he­ter.

Les mer på NE nyheter
Selger skole i Stavanger

Sel­ger sko­le i Stav­an­ger

En sen­tralt be­lig­gen­de skole­eien­dom i Stav­an­ger er til salgs for 105 mil­lio­ner kro­ner.

Les mer på NE nyheter
Nådde 70 mrd.

Nåd­de 70 mrd.

Trans­ak­sjons­vo­lu­me­ne i 2016 nåd­de pe­ne 70 mil­li­ar­der kro­ner.

Les mer på NE nyheter