Når du har opprettet en konto kan du lagre et søk. Når nye eiendommer som passer dine kriterier blir lagt inn i databasen vil du få tilsendt informasjon om disse på e-post. Ved å gjøre ditt behov kjent for eiendomsbesittere og meglere kan du også få tilbud om lokaler som ikke er annonsert.

*
*
*
*
*
*
*