Oslo sentrum

Til leie – Attraktive lokaler i Kristian IVs gate 13 med god takhøyde. Arealer fra ca. 291-1700 kvm BTA

Prospektet er ikke aktivt
Fasadebilde
Fasadebilde
Attraktiv beliggenhet
Attraktiv beliggenhet
kontor
kontor
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Arealspesifikasjon

kvm/ant Etg Beskrivelse
425 kvm 4 Kontor, A1

Beliggenhet

DNB Næringsmegling har for utleie et flott showroom/kontor i toppetasjen i Kristian IVs gate 13. Arealet kan deles av til to lokaler på ca 220 kvm hver.

Kontoreiendommen ligger sentralt til like ved Nationaltheatret stasjon, og beliggenheten er tilgjengelig for besøkende og ansatte.

Innenfor kort gangavstand ligger Nationaltheatret stasjon med alt av kollektivtransport: Flytog, NSB, T-bane, trikk, buss etc.

Eiendommene har god adkomst fra Ring 1. Bilen kan parkeres i Sentrum P- hus like ved i Ibsenkvartalet.

Inneholder

Lokalet er totalrenovert i 2009 med et moderne ventilasjons- og kjøleanlegg. Lokalet passer godt til åpne løsninger.

Lokalene kan leies møblert med moderne hev- og senkepulter.

Eiendommen kan skilte med et tydelig inngangparti med store inngangsdører, som gir et godt førsteinntrykk.

Visning

Etter avtale med megler.

Ledig fra

Ledig nå.

Ansvarlig megler

Kent Brunvoll

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 209
Bruksnr: 488

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.