Akershus

Til leie – Fornebu Works - Snarøyveien 36

Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Restaurant
Kontorlokaler - Restaurant
Kontorlokaler - Trening
Kontorlokaler - Trening
Kontorlokaler - Trening
Kontorlokaler - Trening
Kontorlokaler - Trening
Kontorlokaler - Trening
Kontorlokaler - Parkering
Kontorlokaler - Parkering
Plan 1 - Inngangsparti og resepsjonsområde
Plan 1 - Inngangsparti og resepsjonsområde
Plan U1 - Møtesenter, personalrestaurant og fellesfunksjoner
Plan U1 - Møtesenter, personalrestaurant og fellesfunksjoner
Generell etasje
Generell etasje
Generell fløy
Generell fløy
Generell fløy
Generell fløy
2 Bruker
2 Bruker
4 Brukere - Med tilhørende felles sosial sone
4 Brukere - Med tilhørende felles sosial sone
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Bygget

Bygget har flotte kvaliteter, store vinduer som gir mye lys inn i lokalene og hvor alle får den samme gode kvaliteten og følelsen av en attraktiv arbeidsplass.
Bygget ligger i naturskjønne og luftige omgivelser nær sjøen, med kort vei til offentlig transport.

Beliggenhet

Nærmiljøet er i sterk utvikling. Foruten vakre parkanlegg og strender tilbyr området shopping, kultur og matopplevelser. Her har leietakere tilgang til kjøpesenteret Fornebu S, Sjøflyhavna og restauranthuset The Local.
Eiendommen ligger sentralt til midt på Fornebu og er derfor lett tilgjengelig med buss, bil, taxi, tog, båt eller på sykkel. Det er fine sykkelveier både fra Oslo sentrum og fra Asker/ Bærum.
Det er buss- og taxiholdeplass 150 meter fra bygget, hvor den planlagte T-banestasjonsen også vil komme. Det er nå etablert kollektivfelt fra Fornebu inn til sentrum. Dagens hyppige bussavganger fungerer meget godt.

Kommunikasjon

Bekkestua/Rykkin - Telenor Fornebu 733 - hvert 30. min
Thonsenhagen -Telenor Fornebu 31 og 31E - hvert 12. min
Brynseng T - Telenor Fornebu 24 - hvert 10. min i rusjtiden
Bussterminalen - Telenor Fornebu 36E - hvert 10. min
Helsfyr T - IT Fornebu 28 - hvert 5.min
Fra Aker Brygge - Fornebu B12 hvert 30. min

Parkering

Eiendommen har meget god parkeringsdekning.
Det er totalt 650 innendørs parkeringsplasser og stor gjesteparkering ute.
Det skal være enkelt å være kunde når man besøker leietakere i Fornebu Works – fra parkering til tjenester i bygget.

Uteområder

De sydvendte kontorene har utsikt over fjorden, og gir perspektiv og ro i hverdagen. Fornebu Works tilbyr en nærhet til naturen du ikke finner andre steder i stor-Oslo. Det er nok derfor flere av Norges største og mest spennende bedrifter har etablert seg her ute.
Leietakere i Fornebu Works har tilgang på en stor hage. Stranden ligger en kort spasertur unna. Det umiddelbare området rundt bygget byr på turstier, parker og tilgang til sjøen.

Restaurant

Restaurantområdet vil bli en oase for bespisning og en aktiv sosial møteplass. Lokalene ligger i flukt med uteområdet. Her vil det være store områder for måltider i grønne, rolige omgivelser.

Trening og helse

Aktive ansatte er lykkelige og motiverte ansatte. Fornebu Works gir svært gode muligheter for trening og rekreasjon – i og utenfor bygget.
Bygget er tilrettelagt for romslig garderobeanlegg og et eget trimrom med kvalitetsutstyr for aktive leietakere. I tillegg er det flere treningssenter i nærområdet. Her er det tilbud til alle.

NPRO kundesenter

Kundesenteret gjør deres hverdag enklere gjennom å være ett felles kontaktpunkt for alle henvendelser vedrørende leieforholdet. Det være seg spørsmål om bygget du leier, faktura du har fått, om leiekontrakten, bestilling av nye adgangskort eller behov for hjelp fra vaktmester. Ingen henvendelse er for liten, ingen ei heller for stor.Vårt mål er ganske enkelt å bidra til at dere får en n dag på kontoret.

Ledig fra

Ledig nå

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.