Akershus

Til leie – Fornebuporten - ledige kontorarealer i nybygg med svært gode fasiliteter

Fornebuporten_048
Fornebuporten_048
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Fornebuporten ligger sentralt mellom Lysaker og Fornebu med kun 12-13 minutters
gangavstand fra Lysaker stasjon.

På Fornebu kan du nyte godt av et stort servicetilbud, hyppige kollektivforbindelser og harmoniske omgivelser i form av flott natur og gode lysforhold. Området har gjennom de siste 15 årene etablert seg som et betydelig kontor-cluster og mange av Norges største selskaper har valgt å legge sine hovedkontor her. Statoil, Telenor, Aker ASA, Aker Solutions, Kværner, Evry og Accenture er eksempler på dette.

Inneholder

Fornebuporten bygg A er et gjennomført kvalitetsbygg med svært gode fasiliteter. Bygget ble ført opp for Aker Solutions og stod ferdig sommeren 2016.

I 1. etasje har arealene dobbel takhøyde med svært gode lysforhold. Besøkende møtes av en stor resepsjon og hyggelige loungeområder med store sofagrupper og plass til uformelle møter. En rikholdig kaffebar serverer det du måtte ønske av drikke, bakervarer, frokostgrøt og salater. I den andre delen av første etasje er det en stor og flott bedriftsrestaurant. Lunsjen kan nytes i flotte spisearealer innendørs eller utendørs. 1. etasje har også en stor konferansehall, samt to chambres separées som kan brukes av byggets leietakere.

Kontorarealene er åpne og lyse, men inndelt i ulike arbeidssoner av varierende størrelser. I innredningen er det benyttet varme eikefronter og tepper. Vinduene går fra gulv til tak og sørger for godt med dagslys. God møteromsdekning, stillerom og fokusrom, samt egne sosial soner hvor de ansatte kan møtes for en kaffepause eller uformelle møter.

Leietakere kan også få tilgang til møteromssenter i toppetasjen, med 6 møterom i varierende størrelser med tilliggende sosiale soner med sittegrupper, garderober og toaletter.

Treningssenteret Lifestyle ligger i atriet under bakken, lett tilgjengelig for dine ansatte. Dette er ikke et vanlig trimrom, men et stort og velutstyrt treningssenter med styrketreningsrom, saler, gruppetrening, spinning, stakemaskiner, squash hall og idrettshall. Et eget team på fire PT'er med spesialisering innen f.eks. ski, sykling, dans og kick-boxing hjelper på treningsmotivasjonen. For dem som sykler til jobben er det oppvarmet nedkjøring til sykkelparkering, og enkel adkomst til dusj og garderober med mulighet for langtidsleie av skap.

I nabobygget finner du The Local - med både pizzarestaurant, bakeri, restaurant og bar. Pizza- og cafédelen er åpen alle dager i uken og har som visjon å fungere som et åpent samfunnshus på Fornebu.

Området mellom byggene har flott beplantning og en kunstpark med skulpturer av Magne Furuholmen. Et atrium under bakken binder byggene sammen, og her finner du mange servicefasiliteter som Vitus Apotek, Kiwi, Mester Grønn, frisør, servicesenter med bilpleie, post, renseri, samt treningssenteret Lifestyle. Her er det enkelt å få gjort ærender før man drar hjem fra jobb.

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.