Oslo vest

Til leie – Kontor i kontorfellesskap til leie i bygg med sjel, Karenslyst Allé

1
1
2
2
3
3
4
4
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition Bredbåndstilknytning Heis

Beskrivelse

Bygget, som fra gammelt av het Jernstøperiet, er en av de virkelige juvelene på Skøyen. De pittoreske fasadene fra 1920-tallet er restaurert og beholdt. Gulv, tak og etasjeskiller, samt all innredning og teknisk utrustning er nytt og i høyeste kvalitet og standard. Mulighet for parkering og kantineordning.

Adkomst

Direkte adkomst med bil fra E18 til Karenslyst Allé. Sentralt i Karenslyst Alle med gang avstand til alle fasiliteter området har å by på! Kommunikasjonsnettet er meget godt utbygget rundt Skøyen, med busser, trikk, tog og flytog innen 2-3 minutters gange fra Karenslyst Alle.

Beliggenhet

Meget populær beliggenhet. Skøyen har på kort tid forandret seg fra et industriområde til en levende bydel med spisesteder, forretninger, boliger og et sydende næringsliv. De siste årene har vært preget av flere store byggeprosjekter både på bolig- og næringssiden, og den gjennomgripende forvandlingen har med ført at Skøyen i dag fremstår som et av de aller mest attraktive kontorområdene i Oslo. Det bor omkring 20 000 mennesker i nær området, og Karenslyst Alle har etter hvert utviklet seg til en attraktiv handlegate med butikker, serveringssteder, hotell, post, bank, treningssentre og andre service tilbud.

Standard

Høy standard på tekniske anlegg som ventilajon, kjøling, heis, datakabling m.m.

Innhold

Enkelt kontorer i kontorfellesskap i attraktivt miljø med mange forskjellige bransjer representert så som vin import, it, konsulent tjenester mm. Hver enkelt leietaker leier sitt eget rom og i tillegg er det felles møterom, kjøkken, toaletter og inngangsparti, sosial sone. Lokalene holder en normal god kontorstandard. Flere ulike rom og størrelser, egner seg i fra 1 - 4 personer Tilgang til kantine i nabo eiendommen Karenslyst Alle 4.

Ta kontakt for visning!

Skøyen fikk jernbanestasjon så tidlig som i 1872, noe som ga grunnlaget for en betydelig industriutvikling. Store deler av området var preget av industri helt frem til 1970- og 80-tallet, da det søndre Skøyen-området ble transformert til et kontorområde. Samtidig ble det nordlige Skøyen utviklet til et boligområde. Skøyen er imidlertid et lite og begrenset område.

Skøyen har vokst frem som et attraktivt og etablert kontorområde de to seneste tiårene, med moderne bygg som huser forskjellige typer bedrifter. Mens prestisjeområdet CBD (Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen) har de høyeste leieprisene og leietakere med høy betalingsvilje innenfor bransjene finans og juss, er leienivåene mer moderate på Skøyen. Bedriftene i området er ofte kunnskapsbedrifter innenfor bransjer som informasjonsteknologi, ingeniørtjenester, revisjon og konsulenttjenester.

Gjennom 90-tallet og det siste tiåret har eiendomsutviklere satt opp en rekke kontorbygg på Skøyen. Plasskrevende virksomheter som Norges Varemesse er blitt flyttet ut av området og erstattet med nye kontorbygg. De seneste årenes utbygging på Skøyen har bidratt til at mesteparten av næringstomtene allerede er blitt bygd ut. Utvalget av mulige nybygg er dermed begrenset. Torstein Tvenges eiendomsselskap Fram Eiendom har imidlertid vært en av de få som har utviklet nytt på Skøyen den seneste tiden, blant annet med et kontorbygg på 20 000 kvadratmeter rett ved siden av Skøyen stasjon. Ellers har Norwegian Property kjøpt Essos bensinstasjonstomt i Drammensveien 149. Der skal det utvikles et nytt kontorbygg på inntil 12 000 kvadratmeter.

Selv om det er få muligheter til å komme inn i nybygg på Skøyen, er mange av de annonserte lokalene moderne og relativt sett nye. I tillegg vil flere eiendommer bli rehabilitert og rustet opp til den nødvendige standarden.