Sør Trøndelag

Til leie – Stålgården - Pene og fleksible kontorlokaler til leie. Tildelt eiendomsprisen 2015.

Prospektet er ikke aktivt
Fasade
Fasade
Hovedtrapp med belysning nederst
Hovedtrapp med belysning nederst
Hovedtrapp 1
Hovedtrapp 1
Fasade
Fasade
Miljø
Miljø
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
  • BESKRIVELSE

Arealspesifikasjon

kvm/ant Etg Beskrivelse
225 kvm 2 Kontor
260 kvm 3 Kontor

Beliggenhet

På Sluppen vil Kjeldsberg tilrettelegge for en arena for utvikling av ledende bedrifter innen teknologi, energi og miljø, samt tjenesteleverandører. Trondheim trenger et stort næringsområde som kan planlegges på lang sikt, hvor både bygninger og omgivelser utformes på fremtidens premisser. Nye og etablerte bedrifter kan etablere fruktbare "klynger" innen ulike fagområder, og stimulere hverandre til utvikling og forsterker deres konkurransekraft, spesielt med vekt på koplingen mot NTNU og Sintefs unike forskningsmiljøer. Forskning viser at samarbeid mellom næringsliv og akademia på tvers skaper nye muligheter og store resultater.


Trondheims beste beliggenhet

Sluppen ligger kun 4 km sør for Trondheim Torg og er knutepunkt mellom sør, øst, vest og sentrum. Tett på både E6 og omkjøringsveien, og dermed lett tilgjengelig for utenbys besøkende fra Trondheim Lufthavn Værnes. Sintef og Lerkendal stadion er et litt langt golfslag unna. Det er godt tilrettelagt for både syklende og gående på og langs veier til området, og det vil bli gode parkeringsmuligheter både for besøkende og de som jobber der. Hele ni bussruter har holdeplass i umiddelbar nærhet. Med fasaden vendt mot E6 vil Sluppenområdet være godt synlig fra Trondheims mest trafikkerte innfartsåre fra syd.

Miljøvennlig forbildeprosjekt

Kjeldsberg sitt område på Sluppen skal bestå av moderne og fleksible kontorbygg med avanserte tekniske løsninger og en klar og tydelig miljøprofil. På miljøsiden ønsker vi å strekke oss en god bit lengre enn de nye byggforskriftene krever. Vi legger opp til minimalisert energiforbruk, noe som blant annet innebærer avansert styring av varme, lys og ventilasjon. Funksjonelle løsninger er viktig for at mennesker skal trives og skape. For øvrig blir potensielle leietakere invitert med inn i planleggingsprosessen, slik at de selv kan få stor innvirkning på utformingen av egne arbeidslokaler. Etter hvert vil Sluppen fremstå som en helhetlig og inspirerende arena for bedrifter med fokus på fremtidsrettet næringsutvikling, med servicetilbud, nærhet til skole, barnehage og gode boligområder.

Arena for de gode hodene

R. Kjeldsberg AS har lang tradisjon for å investere i spennende venturebedrifter utgått fra de teknologiske miljøene ved NTNU, deriblant noen av de gode hodene. Og selv om dyktige mennesker er i stand til å skape levedyktige og kreative virksomheter under nær sagt alle slags forhold, er det også slik at de fleste presterer enda bedre når lokaler og omgivelser for øvrig ligger til rette. Dette har vært utgangspunkt for planleggingen av vårt område på Sluppen. Vår ambisjon er å skape en arena som gir mennesker og bedrifter optimale betingelser for kreativ verdiskapning.
Sluppenveien 25 ligger sentralt til i næringsparken på Sluppen i Trondheim. Området er beliggende ved E6 ca. 4 km syd for Trondheim sentrum. Området er et knutepunkt i forhold til Trondheims hovedveinett, med svært gode adkomstforhold til hovedveinettet både mot nord og syd.

R. Kjeldsberg har de senere årene bygd opp denne delen av Sluppen til å bli et attraktivt, pulserende og voksende næringsområde via nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Eiendommen har meget god profilering mot E6 og i bygget og nabobyggene finner du selskaper som Statkraft, Evry, Multiconsult og Siemens

Inneholder

Det er 2 mindre leieareal tilgjengelig i bygget i hhv 2 og 3 etasje. Lokalene kan tilpasses ny leietakers behov hva angår cellekontorer, møterom og team -/åpne løsninger. Leietaker vil også få tilgang til:

Stor flott kantine

Innendørs parkeringskjeller

Utendørs parkering

Innendørs sykkelparkering med vaskestasjon

Garderober med dusj

Håndkleservice

Felles møteromsservice

Elbilutleie

Ladeplass for elbil

Parkering

Det tilbys parkeringsplasser i tilknytning til leieobjektet ute og i parkeringskjeller.

Kantine

Felles kantine i byggets 1. etasje

Diverse

Stålgården Nord er utviklet av Kjeldsberg med ARC som arkitekter og NCC som entreprenør. Bygget er et kontorbygg i åtte etasjer med et areal på 13.150 kvm ferdigstilt i 2015. Prosjektet er bygget som passivhus i energiklasse A, og er det første bygget i Norge som tar i bruk thermoaktive dekker.

Bygget ble tildelt eiendomsprisen for 2015. I sin begrunnelse sier juryen at Stålgården tar i bruk moderne kontorløsninger på en svært funksjonell og brukervennlig måte. Bygget har gode dimensjoner, velfungerende intern logistikk, et røft uttrykk og en glassgård og kantineløsning som gir den nødvendige wow-effekten. Juryen har også vektlagt at dette er et bygg som virkelig løfter området.

Kontorarealene i den tilnærmet kvadratiske bygningen er organisert rundt et indre atrium. I atriets første etasje er det en bred trapp som tar opp høydeforskjellen i situasjonen og som gir forbindelse ned til kantina med sittemuligheter.

Kjeldsberg skal transformere Sluppen til Nybyen hvor nye bygg vokser frem og hvor eksisterende bygg får nytt liv og innhold. Stålgården er første skrittet i transformasjonen og nye skritt står for tur. Nå har du muligheten til å ta del i utviklingen på Sluppen.

Det gode vertskap
Kanskje høres det ut som en uvesentlighet, men Kjeldsberg mener at hvordan en byggherre utfører sin vertskapsfunksjon, betyr mer for trivsel og effektivitet hos leietakerne enn de fleste tror. Derfor er vaktmestere på Sluppen håndplukket og opplært til å sette leietakeren i fokus.

I tillegg legger Kjeldsberg til rette for miljøskapende aktiviteter for de som jobber i deres lokaler. Blant annet i form av konkurranser som Sluppencupen i fotball, og andre arrangement som Kjeldsberg sine leietakere inviteres med på.

Visning

Etter avtale med megler

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1601
Gårdsnr: 73
Bruksnr: 256