Sør Trøndelag

Til leie – Teknologihuset Sluppen - Flotte kontorlokaler i byggets øverste etasje

drone-11
drone-11
Bilde 009
Bilde 009
Bilde 028
Bilde 028
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

På Sluppen vil Kjeldsberg tilrettelegge for en arena for utvikling av ledende bedrifter innen teknologi, energi og miljø, samt tjenesteleverandører. Trondheim trenger et stort næringsområde som kan planlegges på lang sikt, hvor både bygninger og omgivelser utformes på fremtidens premisser. Nye og etablerte bedrifter kan etablere fruktbare "klynger" innen ulike fagområder, og stimulere hverandre til utvikling og forsterker deres konkurransekraft, spesielt med vekt på koplingen mot NTNU og Sintefs unike forskningsmiljøer. Forskning viser at samarbeid mellom næringsliv og akademia på tvers skaper nye muligheter og store resultater.


Trondheims beste beliggenhet

Sluppen ligger kun 4 km sør for Trondheim Torg og er knutepunkt mellom sør, øst, vest og sentrum. Tett på både E6 og omkjøringsveien, og dermed lett tilgjengelig for utenbys besøkende fra Trondheim Lufthavn Værnes. Sintef og Lerkendal stadion er et litt langt golfslag unna. Det er godt tilrettelagt for både syklende og gående på og langs veier til området, og det vil bli gode parkeringsmuligheter både for besøkende og de som jobber der. Hele ni bussruter har holdeplass i umiddelbar nærhet. Med fasaden vendt mot E6 vil Sluppenområdet være godt synlig fra Trondheims mest trafikkerte innfartsåre fra syd.

Miljøvennlig forbildeprosjekt

Kjeldsberg sitt område på Sluppen skal bestå av moderne og fleksible kontorbygg med avanserte tekniske løsninger og en klar og tydelig miljøprofil. På miljøsiden ønsker vi å strekke oss en god bit lengre enn de nye byggforskriftene krever. Vi legger opp til minimalisert energiforbruk, noe som blant annet innebærer avansert styring av varme, lys og ventilasjon. Funksjonelle løsninger er viktig for at mennesker skal trives og skape. For øvrig blir potensielle leietakere invitert med inn i planleggingsprosessen, slik at de selv kan få stor innvirkning på utformingen av egne arbeidslokaler. Etter hvert vil Sluppen fremstå som en helhetlig og inspirerende arena for bedrifter med fokus på fremtidsrettet næringsutvikling, med servicetilbud, nærhet til skole, barnehage og gode boligområder.

Arena for de gode hodene

R. Kjeldsberg AS har lang tradisjon for å investere i spennende venturebedrifter utgått fra de teknologiske miljøene ved NTNU, deriblant noen av de gode hodene. Og selv om dyktige mennesker er i stand til å skape levedyktige og kreative virksomheter under nær sagt alle slags forhold, er det også slik at de fleste presterer enda bedre når lokaler og omgivelser for øvrig ligger til rette. Dette har vært utgangspunkt for planleggingen av vårt område på Sluppen. Vår ambisjon er å skape en arena som gir mennesker og bedrifter optimale betingelser for kreativ verdiskapning.
Sluppenveien 25 ligger sentralt til i næringsparken på Sluppen i Trondheim. Området er beliggende ved E6 ca. 4 km syd for Trondheim sentrum. Området er et knutepunkt i forhold til Trondheims hovedveinett, med svært gode adkomstforhold til hovedveinettet både mot nord og syd.

R. Kjeldsberg har de senere årene bygd opp denne delen av Sluppen til å bli et attraktivt, pulserende og voksende næringsområde via nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Inneholder

Lyse og moderne kontorlokaler i kontorbygg fra 2007. De fleksible lokalene har en god standard. Lokalene kan tilpasses leietakers ønsker og behov.
Eiendommen har felles kantine, resepsjon og garderober med dusj.

Parkering

Det kan tilbys parkeringsplasser i tilknytning til leiearealet. Besøksparkering rett utenfor bygget.

Kantine

Kantine i eiendommens 1. etasje.

Arealdisponering

Bebyggelse

Sluppenveien 25 ble bygd i 2007. Eiendommen framstår som et moderne kontorbygg med fleksible innredningsmuligheter, godt ventilasjonsanlegg, energiøkonomiske løsning og heis. Det er egen kantine i bygget.

Bygget er oppført over fem plan pluss kjeller.

Eiendommen eies og driftes av Kjeldsberg som er den største eiendomsaktør på Sluppen.

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Parkering
Ventilasjon
Kantine
Brebånd
Vaktmester
Air conditioning