Akershus

Til leie – Unikt kontormiljø på Fornebu

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon, Alarm, Bredbåndstilknytning, Fellesresepsjon, Garasje/P-plass, Heis, Kantine

Beskrivelse

’God arkitektur stimulerer til kreativitet’

Visjonen bak Snarøyveien 30 er å skape Nordens fremste arbeidsplass for nyskapende virksomhet. Eiendommen har en unik arkitektur og vant i 2005 Prix d’Excellence i kategorien kontor/industri.

Fornebu etablerer seg nå i stadig større grad som lokasjon for flere av Norges mest spennende bedrifter. Snarøyveien 30 er et fullservice bygg med tilbud til små og store leietakere, og er i dag vertskap for selskaper som: Telenor, EVRY, Aker Solutions, Statoil og Huawei. Vi har plass til flere leietakere, og tilbyr fra 500 m2 til 15 000 m2 i et av landets mest moderne kontormiljøer.

Eiendommen består av flere sammenhengende bygg som gir rom både for egen identitet og et fellesskap med øvrige leietakere. Stilfulle og funksjonelle fellesarealer leder til arealeffektive kontorlokaler. Spektakulære glassfasader tilfører kontorene godt med dagslys. Bygget er utformet slik at alle leietakerne kan nyte den enestående utsikten mot fjorden, og fleksibiliteten gjør det enkelt å tilpasse kontorarealene.

Som leietaker i Snarøyveien 30 har du tilgang på et stort utvalg av servicetilbud på eiendommen. Lunsj og middag blir servert i en av de fire personalrestaurantene. Du kan få nypresset kaffe fra en barista i de fire kaffebarene, trene i et nytt og moderne ELIXIA senter, ta en tur til frisøren og levere klær til rens i resepsjonen. Vi har også helsetjenester, sportsbutikk, kiosk, Telehuset og et eget high-end møte- og konferansesenter, Expo. I Snarøyveien 30 er alt lagt til rette for en enklest mulig arbeidshverdag for både små og store bedrifter.

Bygget er lett tilgjengelig med buss, bil, taxi, tog eller på sykkel. Tar du sykkelen fatt er det fine sykkelveier både fra Oslo sentrum og fra Asker og Bærum. Det er buss- og taxiholdeplass ved bygget. I rushtiden går det ekspressbusser mellom Oslo sentrum og Fornebu/Lysaker hvert 2. minutt, og det er også hyppige avganger til og fra Fornebu i retning Asker/Sandvika.

Telenor Eiendom er en betydelig eiendomsbesitter og forvalter ca 850 000 kvm bygningsmasse i Norge. Som vertskap i Snarøyveien 30 er vi opptatt av rask og effektiv service med fokus på tilgjengelighet og kvalitet. Kundesenteret 09011 er Telenor Eiendoms felles kontaktpunkt for leietakerne og håndterer alle typer henvendelser.

Snarøyveien 30 – fasiliteter og tjenester i særklasse for en enklere hverdag!

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 219

Gårdsnr: 41

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.